Opłaty:

BILET ULGOWY PRZYSŁUGUJE DZIECIOM, MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM, STUDENTOM,
EMERYTOM, RENCISTOM i NIEPEŁNOSPRAWNYM ZA OKAZANIEM WAŻNEJ LEGITYMACJI

DZIECIOM DO LAT 3 WEJŚCIE NA BASEN JEST NIEODPŁATNIE