UWAGA ruszamy się- doskonalimy pływanie ( aromaterapia czynna zapraszamy, masażery i bicze wodne , Jacuzzi) również w mniejszym basenie. Można korzystać z ww. w trakcie doskonalenia pływania.
W związku obecną sytuacją wynikająca z obostrzeń korzystania z basenów krytych w okresie pandemii COVID 19, przypominamy wszystkich naszych dotychczasowych klientom, że od dnia 24.10.2020r. , zgodnie z „Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.10.2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” zostają wprowadzone w ramach dotychczasowych godzin ogólnodostępnych „zorganizowane zajęcia sportowe”. Zajęcia sportowe są dostępne dla wszystkich dotychczasowych klientów zgodnie z harmonogramem zajęć http://www.centrumledziny.pl/basen-godziny-otwarcia. W ramach zorganizowanych grup sportowych są prowadzane zajęcia z doskonalenia pływania pod okiem wykwalifikowanych instruktorów nauki pływania. Koszt zajęć zgodnie z załączonym cennikiem, ogłoszonym na stronie http://www.centrumledziny.pl/cennik-ors-centrum
Zachęcamy i zapraszamy wszystkich dotychczasowych uczestników do skorzystania z „zorganizowanych zajęć sportowych”.
Kontakt: http://www.centrumledziny.pl/kontakt
tel. 885 304 455

Przypominamy o uprawnieniach weteranów i weteranów poszkodowanych wynikających ze znowelizowanej ustawy o weteranach działań poza granicami kraju, która weszła w życie 11.10.2019 r.:
"1. Weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni i pływalni, będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego.
2. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1, jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego". Zapraszamy do aktywnego korzystania z obiektów sportowych ORS CENTRUM


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.